CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

CEAC

Accesări: 2506

Comisia pentru Evaluarea și asigurarea calității (CEAC) are misiunea de a efectua evaluarea internă a calității educației oferite de Centrului Școlar de Educație Incluzivă  Sighetu Maramației cu scopul de:

• a atesta capacitatea Centrului Școlar de Educație Incluzivă de a satisface așteptările elevilor, prin activităţi de evaluare;

• a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii;

• a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din Centru Școlar pentru Educație Incluzivă;

• a asigura informarea si evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, personal nedidactic si auxiliar, comunitatea locală etc.);

• a revizui și optimiza politicile și strategiile educaţionale la nivelul unităţii de învățământ.

CEAC realizează evaluarea internă, multicriterială, a unității de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate.

CEAC coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii și implementează sistemul de management al calităţii.

 

CEAC elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate pe baza standardelor și de asemenea, evaluează, analizează şi propune conducerii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de  referinţă celor mai relevante.

 Organigrama CEAC 2017

 RAEI 2013

 RAEI 2014

 RAEI 2015

 Plan CEAC 2016-2017

 Regulament și plan operațional CEAC 2016-2017

 Organigrama CEAC 2017 -2018

 RAEI 2016 CSEI SIGHETU MARMATEI

 2017-2018 RAEI CSEI SIGHET 

CEAC-2018-2019 Decizie-Regulament CEAC model proces verbal

 Organigrama CEAC 2018 -2019

  RAEI 2018

 Decizie CEAC CSEI Sighet 2019 - 2020

 Procedura operationala - Desfasurarea activitatii in context SARS CoV 

 Decizie CEAC CSEI Sighet 

 2019-Raport-anual-de-evaluare-interna-a-calitatii