CSEI SIGHETU MARMATIEI

este o instituţie modernă care îşi propune construirea premizelor pentru înzestrarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
Categorie:

Prin prezenta vă facem cunoscute următoarele: 

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației prin Serviciile sale, prelucreaza, prin mijloace automatizate si manuale, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, prenumele parintilor, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, adresa de domiciliu/resedinta, profesia, studiile, starea civila, situatia militara, imaginea digitala, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate. Activitatile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate in principal prin urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale

 

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, si ale Regulamentului 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației sau poate fi transmisă la adresa de e-mail a entității.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei sau Agenției Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege. 

 

Coordonate de contact

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

Telefon: 031.805.92.11

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Director,

Prof. Marfici Oresia Aurora

Categorie:

 Vineri, 20 aprilie 2018, între orele 9-13  

Persoanele interesate vor avea ocazia să își formeze o imagine asupra mediului și specificului activităților educaționale și compensativ- recuperatorii  desfășurate cu copiii  cu cerințe educative speciale.

Pășește cu încredere alături de noi!

Vă așteptăm cu drag!

Pentru informații : 0751 372 384, 0262 317 308

Program:

Nr. crt.

Interval orar

Activitatea

Responsabil

1.

9,00 - 9,30

Primirea invitaţilor

educatorii

2.

9,30 - 10,30

Vizitarea şcolii .Vizitarea  camerei senzoriale

Vizitarea atelierului de confecții.

Vizitarea atelierului de prelucrarea a lemnului

CODREA NORICA, AGAPEANU ANA, MIHALCA BIANCA,IOICALIUC MANUELA,MATUS MIHAELA, BLEDEA LUCIA,MEHES MARIANA, TATAR LILIANA

ULICI ADINA, ULICI MARIN

3.

10,30 - 11,30

 Prezentarea activităţilor  desfăşurate în şcoala noastră şi discuţii cu cadrele didactice

MIHAI ANDREA-înv. care va prelua clasa pregatitoare

TRIFOI MARIA-educatoare gradinita

 MAISTRII INSTRUCTORI: MEHES MARIANA,TATAR LILIANA -Informatii legate de liceu

Toate cadrele didactice din CSEI

4.

11,30-12,30

Workshop cu tema “Ce doresc să ofere şcoala pentru copilul meu?”

Logopezii/dirigintii/Prof./inv. educatori

Profesorii de sprijin

5.

12,30 - 13,00

Discuţii cu  psihodiagnosticianul și conducerea şcolii legate de metodologia de înscriere şi documentele necesare copiilor cu CES  pentru înscrierea în învăţământul special

MATUS MIHAELA

MARFICI ORESIA